Kapucín | Skupina firem Kapucín
Kapucín | Skupina firem Kapucín
Kapucín | Skupina firem Kapucín
Skupina Kapucín
Blahoslavova 97/10
674 01 Třebíč
Česká republika
Tel.: +420 568 404 460
Fax: +420 568 404 404
Web: www.kapucin.cz
E-mail: kapucin@kapucin.cz
 
Kapucín | Skupina firem Kapucín
Společnosti skupiny kapucín Kapucín | Skupina firem Kapucín

Vítáme Vás na internetových stránkách skupiny firem Kapucín

Skupina firem Kapucín je sdružení vzájemně propojených firem, zabývající se podnikáním v různých oblastech, počínaje prodejem kancelářské techniky a konče prováděním staveb na klíč. Působnost našeho podnikaní zasahuje celé území České republiky, ale samozřejmě se nebráníme spolupráci se zahraničím. Bližší charakteristika jednotlivých firem, jejich činností, dosažených výsledků atd. je obsažena v dalších částech naší internetové prezentace.

Všechny firmy naší skupiny drží zásady čistého podnikání, dodržují základní ekologické postupy a obecně se snaží přistupovat ke svému okolí ohleduplně. Firma Kapucín Realizace staveb, s.r.o. je držitelem certifikátu ISO 9001 a 14001, firma Plán projekt Kapucín, s.r.o. je držitelem certifikátu 9001.

Novodobá historie skupiny firem Kapucín se datuje z let 1999 a 2000, kdy byla dotvořena definitivní struktura skupiny, která navázala na předchozí formy podnikání (1992 – 1999). Od počátku byla jasně definována činnost a oblast podnikání jednotlivých firem a toto rozdělení je dodržováno i v současnosti. Důležitým zlomem v historii skupiny firem Kapucín byl červen roku 2004, kdy došlo k přestěhování sídla firem do nového domu na Blahoslavově ulici. Od tohoto data dochází k silné stabilizaci a rozvoji jednotlivých firem.

Děkujeme za návštěvu našich internetových stránek a těšíme se na budoucí setkání v rámci úspěšné spolupráce.

 
LogoESF

Firmy Kapucín, s.r.o. a Kapucín - Realizace staveb, s.r.o. se zařadily mezi ty, které využívají podpory Evropského sociálního fondu pro rozvoj kvalifikace svých zaměstnanců – projekt „Vzdělávejte se!“Kapucín | Kapucín, s.r.o.
Kapucín, s.r.o.
marketing a administrace
ostatních firem skupiny Kapucín
 
Kapucín | Kapucín - Realizace staveb, s.r.o.
Kapucín - Realizace staveb, s.r.o.
provádění staveb "NA KLÍČ"
 
Kapucín | Plán projekt Kapucín, s.r.o.
Plán projekt Kapucín, s.r.o.
projekční a inženýrská činnost
v investiční výstavbě,
typové projekty rodinných domů
 
Kapucín | Kapucín - Repro, s.r.o.
Kapucín - Repro, s.r.o.
NOVÝ WEB ZDE...